Stress en burn-out deel 2

Impasse doorbreken

In mijn blog van maart 2019 schreef ik dat zowel de werkgever als de werknemer in sommige gevallen verzuimen in actie te komen wanneer het gaat over duurzame inzetbaarheid en het voorkomen van burn-out. Een impasse!

Drie partijen

We hebben te maken met drie parijen die verantwoordelijkheid dragen:

 1. de werknemer
 2. de leidinggevende
 3. de werkgever

Hoe kunnen zij in actie komen?

Bottom up

 1. de werknemer:
  Hij/zij kan het onderwerp bij de leidinggevende ter sprake brengen en aangeven dat hij/zij behoefte heeft om daar over te praten en er ook een plan bij te maken.
 2. de leidinggevende:
  Die moet op 2 niveaus gaan acteren:
  1. zorgen dat de werkgever gaat meedenken en participeren in de aanzet tot een visie op duurzame inzetbaarheid
  2. ook de leidinggevende zal behoefte hebben om over de eigen inzetbaarheid met de werkgever te praten
 3. De werkgever zal zich gaandeweg gaan realiseren dat een visie op duurzame inzetbaarheid echt ontwikkeld moet worden. Het gaat daarbij om de inzetbaarheid van de medewerkers maar ook over hem- of haarzelf. De inzetbaarheid van de werkgever is en blijft ook niet vanzelfsprekend.

Top down

In veel organisaties is duurzame inzetbaarheid al langer een onderwerp van gesprek. Het is dan vaak van boven af als onderdeel van de organisatiestrategie ontwikkeld en geïmplementeerd. Bottom up of top down; beide beginpunten zijn prima waarbij alle betrokkenen er wel alert op moeten zijn dat duurzame inzetbaarheid en dus ook het voorkomen van burn-out een wezenlijk onderdeel is van de organisatiestrategie en dat dat ook blijft.
Dit is goed voor de organisatie, goed voor de reputatie van de organisatie en goed voor allen die er werkzaam zijn.

Van den Eijnden Advies | april 2019 | Cees van den Eijnden | 06 53 70 73 68