Duurzame inzetbaarheid

De wijzigingen in de Arbowet van 1 juli 2017 zijn helemaal gericht op preventie. Preventieve maatregelen moeten er voor zorgen dat mensen vitaal zijn en beter en langer kunnen blijven werken.
Die preventie heeft te maken met onderwerpen zoals lichamelijke gezondheid, fitheid, balans tussen werk en privé van de medewerkers.
Preventie heeft ook te maken met de geestelijke gezondheid zoals het voorkomen van stress en burn out, zorgen voor een goede werksfeer, goede arbeidsomstandigheden en goede arbeidsvoorwaarden.
Daarnaast moeten de medewerkers (bij)geschoold en getraind worden om hun functie te kunnen blijven vervullen. Mocht dat laatste niet lukken of als er geen plaats meer is in de eigen organisatie dan moet de werkgever zorgen voor een goede transitie naar een andere werkomgeving.

Als medewerkers onderweg voor langere tijd uitvallen dan moeten zij zorgvuldig worden begeleid bij terugkeer naar hun organisatie: reïntegratie.

De Arbowet zegt dat duurzame inzetbaarheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van werkgevers en werknemers. De hierboven genoemde onderwerpen zijn zeer uiteenlopend van aard en het is niet altijd duidelijk per onderwerp bij wie de verantwoordelijkheid precies ligt.
Werknemer en werkgever zullen hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen, er elkaar op aanspreken en afstemmen hoe die verantwoordelijkheden precies liggen. Dat zal niet altijd erg gemakkelijk zijn.
Het is duidelijk dat deze wet belangrijk is voor (onze) 55-plussers.

Bij duurzame inzetbaarheid zijn advies, coaching en training belangrijke onderwerpen.
Vanaf onze oprichting bieden wij diensten die alles te maken hebben met duurzame inzetbaarheid; toen heette dat nog Employability.

Wij zijn dus een gedegen partner op het gebied van duurzame inzetbaarheid.