Maturiteitscurve op basis van de Curve van Baltes

Door het onderzoek naar de ontwikkelingen van de mens in zijn levensloop heeft Baltes zijn waardevolle theorieën kunnen ontwikkelen. Daarbij is hij er ook in geslaagd deze theorieën via de curven een gemakkelijk herkenbare vorm te geven.

In mijn trainingen en in mijn coaching maak ik graag gebruik van de inzichten en ontdekkingen van Baltes.
Eén aspect dat mij steeds weer verrast is het feit dat wij, naast de fysieke curve (rode), ook de curve van de persoonlijke ontwikkeling (blauwe) zo gemakkelijk en zo duidelijk positief kunnen beïnvloeden.

Daarvoor werk ik steeds met het begrip Sterrol. De sterrol is die rol die een mens speelt wanneer alle persoonlijke kwaliteiten ingezet mogen worden. Als mensen hun sterrol kunnen en mogen spelen leveren zij een waardevolle bijdrage aan de maatschappij, leveren zij hun bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van de organisatie, ontplooien zij zich, zijn gelukkiger en daardoor worden ze ook onafhankelijker; zij groeien in hun maturiteit.
Ik train mensen in het ontdekken en benoemen van hun sterrol en ik leer hen ook hoe zij die rol kunnen spelen of beter kunnen gaan spelen.

Seniore Levenskunst maturiteitscurve Cees van den Eijnden

Als je kijkt naar de blauwe lijn, de "software"lijn, en je projecteert daarin het moment dat men de sterrol in volle overtuiging kan gaan spelen, dan zie je een spectaculaire stijging die ik aanduid met de blauwe stippellijn, de sterrol-waardelijn.
Juist in de leeftijdscategorie 50-plus kan die stijging zo groot zijn omdat er dan al heel wat wijsheid verzameld is en men juist dan veel ambitie heeft datgene door te geven en met anderen te delen wat men intussen zelf verworven heeft.

Daarnaast heb ik een groene lijn toegevoegd; de maturiteitslijn. Ik heb ervaren dat de maturiteitslijn sterk wordt beïnvloed door de blauwe lijn. Hoe hoger de blauwe lijn en ook de sterrol-waardelijn hoe hoger de sociale onafhankelijkheid, dus hoe hoger de maturiteitslijn.

Opvallende momenten zijn:

  • bij ongeveer 20 jaar bereikt men het toppunt van de lichamelijke ontwikkeling; dat is ook het moment dat de meeste mensen sociaal zelfredzaam worden
  • bij ongeveer 40 jaar bereiken de meesten het punt van sociaal zelfsturend; dit is ook het snijpunt van de blauwe en de rode lijn. Sommigen komen juist in die fase in een persoonlijke crisis. Als men daar goed door heen is gekomen dan zal ook de sociale zelfsturing zich snel ontwikkelen
  • de groene lijn gaat dan bijna vertikaal omhoog en tussen de 50 en de 60 jaar zijn en voelen velen zich sociaal autonoom
  • diegenen die echt hun sterrol spelen of leren spelen zullen in hun sociale onafhankelijkheid sterk doorgroeien en sociaal authentiek worden; de ultieme onafhankelijkheid, de ultieme maturiteit. Een zeer waardevolle situatie voor de persoon zelf en ook voor haar of zijn omgeving

Deze maturiteitslijn en het verloop ervan is vooral gebaseerd op de ervaringen die ik heb als trainer en coach.
Uiteraard zijn er bij deze groene lijn ook omstandigheden en situaties die invloed zullen hebben. Het is ook een lijn die men zelf sterk kan beïnvloeden. Dat kan bijvoorbeeld door open, nieuwsgierig en onbevooroordeeld te staan ten opzichte van onze maatschappij en de wereld; daardoor krijgt de ontwikkeling van de onafhankelijkheid een zichzelf versterkende dynamiek en men bereikt de ultieme maturiteit.