Werkwijze Seniore Levenskunst

Jouw vraag, ons aanbod

Mocht jij nog vragen hebben over ons aanbod of eventueel andere vragen dan mag je natuurlijk altijd bellen of mailen. Daar zijn we blij mee en een afspraak is zo gemaakt.

Coaching in het algemeen

Als er algemene of bijzondere coachingsvragen zijn dan kunnen wij daar heel snel een passend antwoord op geven

Bij Vitaal en duurzaam inzetbaar, 55-plus

In dit programma zetten wij eerst de volgende 7 stappen:

  1. samen met jou gaan we op een speelse manier op zoek naar jouw kwaliteiten
  2. daaruit benoemen we de 5 kernkwaliteiten
  3. en maken de kernkwadranten. Een prima instrument voor coaching en zelfcoaching
  4. vanuit de 5 kernkwaliteiten bepalen we de (voorlopige) ster-rol
  5. nu brengen we de bezieling in kaart
  6. we formuleren de persoonlijke waarden
  7. en we benoemen de definitieve ster-rol

Dan gaan we onderzoeken of deze ster-rol helemaal correspondeert met jouw huidige functie.
Zo ja, prima, zo nee dan gaan wij jou helpen hoe je gedrag of houding kunt aanpassen als dat mogelijk is. Soms ook kun je accenten in het werk veranderen zodat functie en ster-rol dichter bij elkaar komen.
Een Persoonlijk Actie Plan wordt nu opgesteld. Hierin staat wat jij gaat doen om functie en ster-rol dichter bij elkaar te brengen. Dit plan is een prima kompas dat jou helpt gestructureerd aan gewenste veranderingen en aanpassingen te werken.

Blijken ster-rol en functie helemaal niet bij elkaar te passen dan is het verstandig om te overwegen een nieuwe baan te zoeken.

Bij outplacement, 55-plus

Ook hier maken we de eerste 7 stappen zoals beschreven bij Vitaal en duurzaam inzetbaar, 55-plus.
Aansluitend vertalen we de ster-rol naar het Aanbod aan de wereld; wat heb jij echt te bieden!
We maken nu samen het Resumé; een toekomstgericht CV waarin het Aanbod centraal staat. Met dat Aanbod gaan we op zoek naar de bijpassende Vraag via netwerken en solliciteren.
Vraag en Aanbod staan dus steeds centraal en dat geeft jou een gevoel van gelijkwaardigheid.

Bij Gelukkig met Pensioen

Ook hier zetten we de eerste 7 stappen zoals bij Vitaal en duurzaam inzetbaar, 55 plus.
We gaan daarna op zoek naar die activiteiten en uitingen die precies passen bij jouw ster-rol, bezieling en waarden. Denk hierbij aan (tijdelijk) werk, vrijwilligerswerk, maatschappelijke activiteiten, studie, opleiding, hobby en andere dingen die jij graag nog een keer wilde oppakken.
En we gaan kijken in welke vorm dat dan het beste ingevuld kan worden en ook zoeken we naar de juiste verhouding waarin jij alle gewenste activiteiten gaat uitvoeren.
Daarbij hoort natuurlijk ook overleg tussen jou en je partner.
Dit alles zal leiden tot een vitaal, zinvol en plezierig leven.