Aandacht voor uw 50-plus medewerkers

Laat ze hun Sterrol spelen

50-plussers hebben te maken met grote veranderingen; zowel in de wereld om hen heen als ook met persoonlijke veranderingen. Zij merken dat sommige kwaliteiten sterker worden, terwijl andere kwaliteiten juist afnemen. Deze veranderingen roepen persoonlijke vragen op waarop zij toegespitste antwoorden verwachten.

Van den Eijnden Advies verdiept zich al jaren in de leeftijdscategorie 50-plus en kent de vragen die leven onder deze medewerkers. Dit heeft geresulteerd in een reeks van unieke programma´s onder de naam Seniore Levenskunst. Deze programma´s spelen - elk op hun eigen manier - in op de specifieke vragen en behoeften die er leven.

De programma´s bieden uitkomst als u vindt dat uw medewerker

 • anders of beter zou moeten functioneren
 • professionele begeleiding verdient bij een naderend afscheid
 • een professioneel klankbord kan gebruiken

Van Toekomstdroom naar Droomtoekomst | Nieuw !!!

Soms hebben waardevolle medewerkers een droom die zij binnen de organisatie niet kunnen waarmaken. Deze droom is meestal nog niet vertaald naar concrete plannen; daar zit vaak een drempel, een soort verlamming.

 • Lees meer ...
 • 50-plus Outplacement

  Moet uw medewerker op zoek naar een andere baan? Seniore Levenskunst heeft een ruime ervaring met outplacement. Daarbij kennen we de arbeidsmarkt en de bijzondere kwaliteiten van 50 plussers. Met deze bagage zijn we een uiterst deskundige partij om uw medewerker te ondersteunen in deze, - voor hem - lastige situatie.

  Een persoonlijk programma
  Bij outplacementtrajecten hanteren we een vaste, succesvolle werkwijze. Eerst onderzoeken we of het verlies van de baan al voldoende verwerkt is. Zo nodig ondersteunen we het proces van rouwverwerking. Tijdens individuele gesprekken wordt de aandacht volledig toegespitst op zijn persoonlijke situatie. We zoeken samen naar de kwaliteiten, kernkwaliteiten, Sterrol en missie/passie en formuleren een doelstelling of aanbod aan de wereld. Vervolgens gaan we samen op zoek naar de plaats waar dat aanbod gezocht wordt.

  Het 50-plus Outplacement programma wordt ook als groepsprogramma verzorgd.

  50-plus Vitaal en sterk in werk

  Als werkgever hebt u te maken met medewerkers die (tijdelijk) minder presteren, niet optimaal gebruikmaken van hun kwaliteiten, te weinig vitaliteit vertonen of zich moeten voorbereiden op een nieuwe functie. Wist u dat Seniore Levenskunst voor al deze situaties een individueel coachingprogramma biedt?
  Tijdens deze coachingprogramma´s stimuleren we uw medewerker om zijn oorspronkelijke krachten en nieuwe kwaliteiten bij elkaar te brengen, zodat deze elkaar kunnen versterken. Na enige tijd speelt uw medewerker weer zijn Sterrol en levert hij weer de prestaties die u van hem mag verwachten.

  Voor groepen
  Ditzelfde resultaat wordt bereikt door deelname aan het groepsprogramma "50-plus Vitaal en sterk in werk", waarin groepsdynamiek en persoonlijke aandacht elkaar versterken.

  50-plus Hoogst persoonlijk klankbord

  Hooggekwalificeerde leiders, managers, specialisten, professionals, ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren en andere vrijdenkende mensen die de vijftig gepasseerd zijn, kunnen worstelen met specifieke vragen. Seniore Levenskunst biedt hen de ervaren gesprekspartner die vertrouwd is met deze vragen. De vertrouwensbasis en het klankbord dat de gesprekspartner biedt, zullen uw medewerker inspireren en vitaliseren.

  De klankbordgesprekken vinden veelal plaats op basis van een abonnement.

  Gelukkig met pensioen

  Gunt u uw loyale medewerker - ook als hij straks afscheid neemt van uw organisatie - een vitaal, plezierig en zinvol leven? Dan is het traject "Gelukkig met pensioen" een uniek en waardevol afscheidsgeschenk. Seniore Levenskunst bereidt uw medewerker voor op zijn nieuwe levensfase. Hij leert hoe hij - ook na zijn pensioen - zijn Sterrol kan blijven spelen. Hoe hij zijn verdere leven vitaal, plezierig en zinvol in kan richten. Dat maakt hem vrij en onafhankelijk.

  "Gelukkig met pensioen" wordt verzorgd als individueel traject, als groepstraject en als duo-traject samen met de partner.