Werkwijze Seniore levenskunst

Uw vraag, ons aanbod

Mocht u nog vragen hebben over ons aanbod of eventueel andere vragen dan mag u natuurlijk altijd bellen of mailen. Daar zijn we blij mee en een afspraak is zo gemaakt.

Coaching in het algemeen

Als er algemene of bijzondere coachingsvragen zijn dan kunnen wij daar heel snel een passend antwoord op geven.

Bij vitaal en duurzaam inzetbaar, 55-plus

In dit programma zetten wij eerst de volgende 7 stappen:

  1. samen met de deelnemer gaan we op een speelse manier op zoek naar de kwaliteiten
  2. daaruit benoemen we de 5 kernkwaliteiten
  3. en maken de kernkwadranten. Een prima instrument voor coaching en zelfcoaching
  4. vanuit de 5 kernkwaliteiten bepalen we de (voorlopige) ster-rol
  5. nu brengen we de bezieling in kaart
  6. we formuleren de persoonlijke waarden
  7. en we benoemen de definitieve ster-rol

Dan gaan we onderzoeken of deze ster-rol helemaal correspondeert met de huidige functie. Zo ja, prima, zo nee dan gaan wij de deelnemer leren hoe gedrag of houding te veranderen als dat nodig is. Soms ook kan de deelnemer accenten in het werk enigszins veranderen zodat functie en ster-rol dichter bij elkaar komen.
Een Persoonlijk Actie Plan wordt nu opgesteld en besproken met de direct leidinggevende. Hierin staat wat de deelnemer gaat aanpassen en vraagt aan de organisatie, daar waar nodig, om hem daarin te faciliteren. Dit plan wordt onderdeel van het persoonlijk dossier en een mooi instrument bij de beoordelingsgesprekken.

Blijken ster-rol en functie het helemaal niet bij elkaar te passen dan is outplacement misschien een goede optie.

Bij vitaal en duurzaam inzetbaar, 55-plus, tweede stap

De tweede stap kan gezet worden als logisch vervolg op het vorige programma. De deelnemer heeft intussen ervaren dat er enkele punten zijn waar verandering, aanpassing of verbetering nodig is. Die zijn weergegeven in het Persoonlijk Actie Plan. In enkele begeleidingssessies gaan we er de komende maanden aan werken deze gewenste punten op te pakken, in te passen en in te bedden in het dagelijks gedrag en houding van de deelnemer. De verankering.

Bij outplacement, 55-plus

Ook hier maken we de eerste 7 stappen zoals beschreven bij Vitaal en duurzaam inzetbaar, 55-plus. Aansluitend vertalen we de ster-rol naar het Aanbod aan de wereld. We maken nu het Resumé; een toekomstgericht CV waarin het Aanbod centraal staat. Met dat Aanbod gaan we, samen met de deelnemer, op zoek naar de bijpassende Vraag via netwerken en solliciteren. Vraag en Aanbod staan dus steeds centraal en dat geeft de deelnemer een gevoel van gelijkwaardigheid.

Bij Gelukkig met Pensioen

Hier maken we ook de eerste 7 stappen zoals beschreven bij Vitaal en duurzaam inzetbaar, 55-plus. We gaan hierbij op zoek naar die activiteiten en uitingen die precies passen bij de ster-rol, bezieling en waarden. En we gaan kijken in welke vorm dat dan het beste kan en ook zoeken we naar de juiste verhouding waarin de deelnemer alle gewenste activiteiten gaat uitvoeren. Dit zal leiden tot een vitaal, zinvol en plezierig leven.