Future shock door exponentiële organisaties?

Big Data in de Cloud.

Wordt dat een verhaal als Alice in Wonderland of meer als Orwells Big Brother in 1984? Wie het weet mag het zeggen. De schrijvers van Exponential Organizations denken het te weten. We leven in een tijd van ontregelende veranderingen die grote gevolgen hebben voor organisaties. Deze nieuwe organisaties zijn namelijk 10x beter, sneller en goedkoper dan de oude, stellen zij vast.

Konijnenogen

Dat is schokkend voor de gevestigde orde. En vooral voor degenen die afhankelijk zijn van die orde. Wat Uber is voor taxi´s is Airbnb voor verblijfsaccommodatie. Heb je een auto of een kamer over? Dan ben je zo ´in business´. Maar dit is niet voor iedereen aansprekend of vanzelfsprekend. Menigeen loopt kans op verstarring, met grote ogen recht in de snel naderende koplampen blijven staren. Alvin Toffler beschreef dit verschijnsel in zijn bestseller ´Future Shock´. In 1970!

lees verder over Big Data in de Cloud...

Carlo Knippertz Juni 2015