Goed voor je zaak zorgen | Maak meer vitaal

Werkgevers zien meer en meer dat investeren in duurzame inzetbaarheid loont. Dat gaat ook op voor de boze 60-plussers uit het recente onderzoek van het NIDI (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut). Zij voelen zich overvallen door de pensioenregelingen van de afgelopen jaren. Die wetgeving houdt geen rekening met hen die erg aan pensionering toe waren en daar alles op afgestemd hadden.

Drees senior

Er moest wel wat gebeuren, natuurlijk. Minister President Drees had bij de invoering van de AOW in 1957 al aangegeven dat de pensioenleeftijd van 65 jaar mee zou moeten stijgen met de levensverwachting. Zelf was Drees toen 70 jaar. Vervolgens deed de politiek zijn werk niet. Tot duidelijk werd dat het echt niet anders kon, met hulp van de bankencrisis.

Loopbaanbestendige werkgever

De tijd dat een werkgever alles regelde voor de werknemer, zoals opleiding, huisvesting, sportfaciliteiten en prepensioen ligt ver achter ons. Het idee dat je na 40 jaar werken recht hebt op een welverdiend pensioen is een idee-fixe geworden.

Met de steeds stijgende levensverwachting is het zaak ervoor te zorgen zolang mogelijk een zinvol en plezierig leven te leiden. Met het opbouwen van de vitaliteit die daarvoor nodig is kun je niet vroeg genoeg beginnen. Zorg voor die duurzame inzetbaarheid, zegt de overheid. Daarmee zorgt die overheid goed voor zichzelf door hogere belastinginkomsten en lagere (zorg-)kosten.

Goede zaken doen

Werkgevers die voor duurzame inzetbaarheid gaan, scoren minder verzuim en hogere productiviteit. Dat is goed voor je zaak zorgen. Daarbij helpt Seniore Levenskunst met de nieuwe training 4 Maal Vitaal. Daarmee zorgen we voor psychisch en fysiek fitte medewerkers die goed voor hun zaak zorgen en langer mee kunnen en mee willen.

Cees van den Eijnden | SENIORE LEVENSKUNST| Februari 2016.