Het betere voornemen
ALS NIEUW IN DE ARBEIDSMARKT

Tachtig en te jong om te stoppen

Mijn aandacht werd getrokken door een artikel in NRC van 28 november 2015 dat de prikkelende titel had meegekregen: "Tachtig en te jong om te stoppen". Het artikel gaat over mensen die na hun pensionering nog willen werken en dat dus ook doen!

Volgens het CBS zijn er bijna 200.000 ZZP-ers tussen de 65 en de 80 jaar die nog aan de slag zijn. Ongeveer de helft van hen werkt meer dan 12 uur per week. Het aantal doorwerkende ZZP-ers groeit nog met bijna 5 % per jaar.

lees verder over Als nieuw in de Arbeidsmarkt...

Cees van den Eijnden, Seniore Levenskunst, december 2015.