Het goede nieuws

Het bureau Van den Eijnden Advies is opgericht in 1987. We hielden ons toen bezig met loopbaanadvies, coaching, begeleiding, training en advies. Dat deden wij voor alle sectoren en voor alle leeftijdscategorieën. In de loop van de jaren bespeurden wij een toenemende vraag naar begeleidingsmogelijkheden, specifiek gericht op 50-plussers.
Daar hebben wij ons specialisme van gemaakt en intussen hebben wij een brede en diepe ervaring opgebouwd met de doelgroep 50-plus.

Toen we onze aandacht gingen richten op deze specifieke doelgroep was er weinig maatschappelijke belangstelling voor het welzijn van de 50-plus werkende, de 50-plus werkzoekende en de (aanstaande) gepensioneerden.
De laatste paar jaar is daar veel verandering in gekomen en wij zijn erg blij met de groeiende belangstelling voor deze doelgroep, juist omdat het vooral positieve belangstelling betreft.

Van den Eijnden Advies Seniore Levenskunst Cees van den Eijnden

Dat is maar goed ook.

lees verder over het goede nieuws...

Cees van den Eijnden | Januari 2015