Maatschappelijk Duurzame Inzetbaarheid

Maatschappelijk Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een onderwerp waarover binnen en buiten organisaties veel gesproken en veel geschreven wordt. Men is het er in het algemeen over eens dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van werkgevers en werknemers.

In de wachtstand.

De werknemer echter leeft soms nog in het verleden. "Ik werk voor mijn werkgever en die zorgt er voor dat ik mijn werk kan blijven doen".
De werkgever vindt vaak dat de verantwoordelijkheid vooral ligt bij de werknemer. Beide partijen zitten nu misschien te wachten op wederzijdse initiatieven en er gebeurt niets.

Maatschappelijk duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid geldt niet alleen voor mensen die aan het werk zijn. Het geldt ook voor mensen die wel actief zijn maar niet passen binnen de kaders van betaalde arbeid. Deze mensen werken vaak heel hard. Denk hierbij aan werkzoekenden (vindt maar eens een baan als 55-plusser), mensen die druk zijn met vrijwilligerswerk, mantelzorgers (zij hebben vaak "twee" banen) en gepensioneerden.
Velen van deze laatste groep doen vrijwilligerswerk, daarbij misschien ook kinderopvang; kortom, zij zijn maatschappelijk actief. Daarbij kunnen ze ook nog de leuke dingen doen.

Niet iedereen blij

Een deel van de gepensioneerden is niet helemaal gelukkig.
Tijdens hun werkzame leven waren ze druk bezig, de agenda of het werkrooster bepaalde wat zij moesten doen, men had veel interne en vaak ook externe contacten, men droeg verantwoordelijkheid, men had status, men had ritme en regelmaat en dat alles is plotseling weggevallen. Het zwarte gat!

STER-rol

Om uit dat zwarte gat te klimmen zal men eerst en vooral moeten onderzoeken wat zijn of haar STER-rol is. De STER-rol is de rol die men speelt als men alle kwaliteiten mag inzetten. Een belangwekkende opdracht.
Aansluitend moet onderzocht worden waar men echt gepassioneerd voor is; waar zit de bezieling, wat wil ik graag nog bijdragen aan de maatschappij? Als die beide gevonden zijn volgt het onderzoek wat men daar het beste mee kan gaan doen. Vrijwilligerswerk en in welke vorm, de politiek in, een boek schrijven, toch nog betaald werk?
Mogelijkheden te over. En dan ook nog uitzoeken welke hobby´s en vrijetijdbesteding er het beste bij mij passen.

Balans

Aansluitend zorgvuldig afwegen wat de juiste balans is tussen inspanning en ontspanning.
Dus ook zorgen voor voldoende en de juiste beweging, vooral ook de leuke dingen blijven doen en goed gezelschap zoeken.

Maatschappelijk duurzame inzetbaarheid

Op deze manier wordt echt gewerkt aan de maatschappelijk duurzame inzetbaarheid.
Het is een persoonlijke verantwoordelijkheid. Dan is men bezig met SENIORE LEVENSKUNST en dat leidt tot een vitaal, plezierig en zinvol leven!

Van den Eijnden Advies, Cees van den Eijnden | februari 2017