Persoonlijk Leiderschap

In mijn nieuwjaarswens voor het jaar 2017 gaf ik aan dat het thema van Van den Eijnden Advies voor het komende jaar zou zijn: "Persoonlijk Leiderschap".

Pasgeleden hield ik een workshop met de titel Zelfleiderschap. Een collega hield een workshop Teamleiderschap en deze twee onderwerpen moesten keurig op elkaar aansluiten. Om mijn onderwerp goed te kunnen plaatsen opende ik met een stukje geschiedenis. Het begon bij het einde van de tweede wereldoorlog, de wederopbouwperiode en het eindigde eind van dit jaar.

Pas later realiseerde ik mij dat Socrates al lang geleden (ongeveer 2400 jaar) wijze woorden sprak over Persoonlijk Leiderschap. Zijn woorden klonken ongeveer als volgt: "Ieder mens heeft iets bijzonders te doen, iets dat past bij zijn of haar aanleg. Het is het beste om daar je hele leven op af te stemmen. Alleen dan doe je recht aan je talenten en kun je jezelf als persoon ten volle ontwikkelen".
In zijn ogen zou dat de rode draad in ieders leven moeten zijn en zou iedereen de moed moeten hebben die lijn vast te houden. Dan vertoon je Persoonlijk Leiderschap en speel je wat ik noem je STER-rol.

We laten ons echter gemakkelijk afleiden door twijfels en andersdenkenden. Door verleidingen op korte termijn, zoals trends, geld, status. Opportunistisch handelen strookt niet met het vinden en volgen van jouw rode draad. Door zelfsturing, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid kun je tot volledige zelfontplooiing komen. Met dat Persoonlijk Leiderschap blijf je trouw aan jezelf.

Natuurlijk blijven er dan nog vele momenten en situaties dat je je moet heroriënteren, dat je je moet aanpassen, dat je moet bijsturen, dat je een onverwachte afslag moet nemen. Panta rhei, alles stroomt, wisten de oude Grieken al. De wereld om ons heen verandert en wij veranderen met de jaren, wat vooral zichtbaar en voelbaar wordt na ons vijftigste.

Je rode draad volgen is daarom geen rechte lijn. Regelmatig bijsturen om je STER-rol te kunnen blijven spelen is een kenmerk van Persoonlijk Leiderschap. En met dat leiderschap kan je van het mogelijk woelige 2017 een succesvol jaar maken, wat ik je van harte toewens.

Van den Eijnden Advies, Cees van den Eijnden | januari 2017