Robots vervangen medewerkers. Maar wat nu als je robots door medewerkers vervangt?

Gelezen op een website:

Robotsystemen behoren tot de belangrijkste productiemiddelen van een bedrijf. Wanneer de robot, om welke reden dan ook, niet beschikbaar is, betekent dit direct productieverlies, het niet halen van de juiste levertijd met ontevreden afnemers als gevolg, stress en hectiek.

Bij alle robotsystemen is regelmatig onderhoud aan de robot en randapparatuur noodzakelijk. Helaas komt het voor dat ernstige storingen optreden als gevolg van overmatige vervuiling van robot en/of randapparatuur, doordat het noodzakelijke onderhoud te lang achterwege wordt gelaten. Storingen komen altijd ongelegen! ToboRobotics lost deze graag op, maar liever helpt ToboRobotics u deze te voorkomen. Een doeltreffend onderhoudsprogramma kan de kans op storingen zo veel mogelijk beperken. De serviceafdeling van ToboRobotics biedt op maat gesneden onderhoudsprogramma´s aan, goed afgestemd op uw toepassing en mate van gebruik.

Nu met vervangen robots:

Medewerkers behoren tot de belangrijkste productiemiddelen van een bedrijf. Wanneer de medewerker, om welke reden dan ook, niet beschikbaar is, betekent dit direct productieverlies, het niet halen van de juiste levertijd met ontevreden afnemers als gevolg, stress en hectiek.

Bij alle medewerkers is regelmatig onderhoud aan de medewerker en randapparatuur noodzakelijk. Helaas komt het voor dat ernstige storingen optreden als gevolg van overmatige vervuiling van een medewerker en/of randapparatuur, doordat het noodzakelijke onderhoud te lang achterwege wordt gelaten. Storingen komen altijd ongelegen! Van den Eijnden Advies lost deze graag op, maar liever helpt Van den Eijnden Advies u deze te voorkomen. Een doeltreffend onderhoudsprogramma kan de kans op storingen zo veel mogelijk beperken. De serviceafdeling van Van den Eijnden Advies biedt op maat gesneden onderhoudsprogramma´s aan, goed afgestemd op uw toepassing en mate van gebruik.

Als uw klanten u lief zijn, onderhoudt u uw mensen, zoals u uw robots onderhoudt: regelmatig updates en upgrades.
Van den Eijnden Advies houdt ze 4 Maal zo Vitaal.

Carlo Knippertz | Van den Eijnden Advies | november 2016