Vitale inzetbaarheid en inzetbare vitaliteit

Werken aan duurzame inzetbaarheid is meer dan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is een investering die rendeert. In december 2010 verscheen een artikel in de Harvard Business Review over workplace wellness programs. Daarin is er sprake van besparingen op zorgkosten tot $6 per geïnvesteerde dollar. Niet meegerekend was de waarde van de mogelijke versterking van de bedrijfscultuur. Evenmin de effecten van de toename van het vertrouwen, de trots en de betrokkenheid van de werknemers op het bedrijfsresultaat.

Duurzame investeringskans?

Zeker, en met zicht op hoog rendement. En dat komt als geroepen. Want het leunen op lean levert steeds minder op, en kost soms zelfs meer dan het oplevert. Waar moet dus aan gewerkt worden? Aan betrokkenheid en aan vitaliteit van medewerkers.

Hoe doe je dat?

Creëer betrokkenheid in alle geledingen. Dat betekent het creëren van een cultuur van duurzame inzetbaarheid. Daarvoor zijn op alle niveaus managers nodig die gepassioneerd, volhardend en met overtuigingskracht acteren, aldus het Harvard artikel.

Maatwerk

Zorg er vervolgens voor dat er open en oprechte tweeweg gesprekken komen tussen leidinggevenden en medewerkers. Dat alleen al vergroot betrokkenheid en daarmee productiviteit. En als er daarna wat gebeurt met de bevindingen en ideeën uit die gesprekken is het effect groter. Bied op maat gesneden programma´s die vitaliteit versterken.

Verzilvering

Door de vergrijzing leveren investeringen in vitaliteit steeds hogere rendementen op. Vooral bij organisaties met relatief veel 50-plussers. Seniore Levenskunst verzilvert bij die groep het potentieel aan hogere productiviteit. Werknemers met meer betrokkenheid, meer focus en een hogere vitaliteit: tel uit je winst!

Carlo Knippertz | Oktober 2015