Vitale preventie

"HEEL GEK: DE OVERHEID DOET NIKS AAN GEZOND OUD WORDEN", was de kop van een interview met volksgezondheidsprofessor Rudi Westendorp in de NRC (11 juli 2015)

Onze overheid predikt de participatiemaatschappij en dan verwacht je dat ook de overheid mee participeert. Maar wij, de burgers, moeten werken aan de participatiemaatschappij terwijl de overheid zich terugtrekt.

Een paar voorbeelden:

  • Schoolzwemmen, misschien vonden we het toen niet leuk maar je leerde zwemmen. Zwemmen is een voortreffelijke manier van bewegen. Na het afschaffen van het schoolzwemmen werden ook de subsidies op de zwembaden afgebouwd
  • Ook de subsidies van sportverenigingen, subsidies op sportvelden en andere sportaccommodaties zijn verminderd
  • Gymlessen op school, gegeven door volwaardige gymleraren, zijn investeringen met hoog rendement. Extreem duur om die weg te bezuinigen.

lees verder over Vitale preventie...

Cees van den Eijnden | juli 2015