Werkwijze Seniore Levenskunst

Jouw vraag, ons aanbod

Mocht jij vragen hebben over onze programma´s dan zullen wij die graag met je bespreken.

Sterrol

Een belangrijk onderwerp van ons aanbod is steeds de Sterrol. De Sterrol is die fantastische rol die je speelt als alle aanwezige kwaliteiten ingezet mogen worden. Je werkt dan echt vanuit jouw persoonlijke kracht en dat levert je veel vertrouwen, zelfvertrouwen en zelfsturend vermogen. De Sterrol wordt uitgedrukt in een beeld of een metafoor.

Missie/passie

Iedereen heeft een diepe wens om iets bij te dragen aan de omgeving of aan de maatschappij. Dit is de echte motiverende en drijvende kracht bij mensen. Als de Sterrol gevonden is dan wordt ook de missie/passie heel snel zichtbaar.

Werkwijze

Wij werken met heldere en gestructureerde processen waarbij in de individuele gesprekken een aantal logische stappen gezet worden:

  • inventarisatie van al jouw kwaliteiten
  • deze kwaliteiten worden samengevat in (meestal) 5 kernkwaliteiten
  • de kernkwaliteiten worden uitgewerkt in kernkwadranten. Hét instrument bij zelfcoaching
  • vanuit de kernkwaliteiten wordt de Sterrol benoemd
  • en ook de missie/passie

In geval van outplacement:

wat is dan jouw ideale baan, hoe benoem je die, waar vind je die en hoe krijg je die? Dat alles in samenwerking met jouw persoonlijke begeleider, de Reisgezel

In geval van coaching:

past jouw huidige functie precies bij jou of wat moet jij nog leren of afleren om het beter passend te maken? Of kun je beter op zoek gaan naar een andere baan? Ook hier is de Reisgezel jouw permanente klankbord

In geval van de aanstaande pensionering:

welke activiteiten passen bij jouw Sterrol en missie/passie en in welke vorm ga je die dan uitvoeren? En in de juiste verhouding met de andere activiteiten die je al doet of wilt gaan doen? Hierbij is het klankborden met jouw Reisgezel een belangrijke en aantrekkelijke steun

In geval je op zoek gaat naar een betere invulling van jouw tijd:

Via jouw Sterrol en missie/passie kun je zoeken welke activiteiten daar het beste bij passen, bijvoorbeeld (vrijwilligers)werk, studie, hobby, creatieve uitingen, sociale activiteiten. Daar kun je keuzes in maken en die activiteiten inpassen in jouw tijdbesteding, samen met de andere activiteiten en dan zorgen dat de balans goed blijft. Jouw reisgezel zal die reis graag met jou gaan maken.