Werkwijze

Uw vraag, ons aanbod

Als u vragen heeft over uw 50-plus medewerkers dan kunnen wij u toegespitste en specifieke antwoorden geven. Daarnaast bieden wij u toegespitste programma´s die min of meer standaard zijn en reeds lang hun bestaansrecht hebben bewezen.

Sterrol

Een belangrijk onderwerp van ons aanbod is steeds de Sterrol. De Sterrol is die fantastische rol die iemand speelt als alle aanwezige kwaliteiten ingezet mogen worden. Men werkt dan echt vanuit persoonlijke kracht en dat levert veel vertrouwen, zelfvertrouwen en zelfsturend vermogen. De Sterrol wordt uitgedrukt in een beeld of een metafoor.

Missie/passie

Iedereen heeft een diepe wens om iets bij te dragen aan de omgeving of aan de maatschappij. Dit is de echte motiverende en drijvende kracht bij mensen. Als de Sterrol gevonden is dan wordt ook de missie/passie heel snel zichtbaar.

Werkwijze

Wij werken met heldere en gestructureerde processen waarbij in individuele gesprekken of groepsbijeenkomsten een aantal logische stappen gezet worden:

  • inventarisatie van alle kwaliteiten
  • deze kwaliteiten worden samengevat in (meestal) 5 kernkwaliteiten
  • de kernkwaliteiten worden uitgewerkt in kernkwadranten. Hét instrument bij zelfcoaching
  • vanuit de kernkwaliteiten wordt de Sterrol benoemd
  • en ook de missie/passie

In geval van outplacement:

wat is dan de ideale baan, hoe benoem ik die, waar vind ik die en hoe krijg ik die? Dat alles in samenwerking met mijn persoonlijke begeleider, de Reisgezel

In geval van coaching:

past mijn huidige functie precies bij mij of wat moet ik nog leren of afleren om het beter passend te maken? Ook hier is de Reisgezel mijn permanente klankbord

In geval van de aanstaande pensionering:

welke activiteiten passen bij mijn Sterrol en missie/passie en in welke vorm ga ik die dan doen? En in de juiste verhouding met de andere activiteiten die ik al doe of wil gaan doen? Hierbij is het klankborden met mijn Reisgezel een belangrijke en aantrekkelijke steun.